Nabór uczestników do projektu pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”

       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ilona Gocoł

ogłasza nabór na pracowników do projektu
pn. „Żłobek jak z bajki – utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Jędrzejów”

nr projektu: RPSW.08.01.01-26-0035/19

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

na następujące stanowiska:

– koordynatora projektu

– pielęgniarki / pielęgniarza

– sprzątaczki / sprzątacza

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Oferty będą przyjmowane w dniach od 03 do 11 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod numerem telefonu 504 707 969.

(pod ogłoszeniem proszę załączyć dokumenty do pobrania z folderu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ilona Gocoł Żłobek Bajka ogłasza nabór uczestników do projektu
pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Projekt skierowany jest do: rodziców – osób  fizycznych w wieku aktywności zawodowej, chcących powrócić na rynek pracy lub podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujących obszar Miasta lub Gminy Jędrzejów.

W ramach projektu gwarantowana jest bezpłatna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od 03 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Formularze będą przyjmowane w dniach od 20 do 31 sierpnia 2018r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 17.30  w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w biurze projektu

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 504 707 969.

Biuro projektu:

Ilona Gocoł Żłobek Bajka, ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów                                                               

tel. kom. 508-229-504, e-mail: zlobekbajka@op.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ilona Gocoł

ogłasza nabór na pracowników do projektu
pn. „Żłobek jak z bajki – utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Jędrzejów”

nr projektu: RPSW.08.01.01-26-0035/19

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie -08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

na następujące stanowiska:

– koordynatora projektu

– pielęgniarki / pielęgniarza

– sprzątaczki / sprzątacza

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Oferty będą przyjmowane w dniach od 03 do 11 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod numerem telefonu 504 707 969.

  (pod ogłoszeniem proszę załączyć dokumenty do pobrania z folderu)

Aktualności

  

Kontakt

„Żłobek bajka”
Ulica Krótka 4 (obok parkingu PKO BP)
28-300 Jędrzejów
Telefon: 508-229-504
E-mail: kontakt@zlobekbajka.pl