Nowe miejsca dla dzieci w Żłobku Bajka w Jędrzejowie przy ul . Krótkiej 4

Żłobek Bajka

Od dnia 1 maja 2013r. Żłobek „Bajka” mieszczący się w Jędrzejowie przy ulicy Krótkiej 4 , będzie realizował projekt „Rodzice super tacy od jutra idą do pracy” . W ramach projektu utworzone zostanie dodatkowych 10 miejsc  w Żłobku dla dzieci w wieku do 3 lat.      Rekrutacja do projektu rozpocznie się z dniem 1 marca 2013r.

Projekt „Rodzice super tacy od jutra idą do pracy” realizowany jest na terenie Gminy  Jędrzejów przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej    w Łagowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemia Jędrzejowska „GRYF” oraz Żłobkiem „Bajka” Pani Ilony Gocoł, 28-300 Jędrzejów ul. Krótka 4.                                                                                       

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Dodaj komentarz


Aktualności

  

Kontakt

„Żłobek bajka”
Ulica Krótka 4 (obok parkingu PKO BP)
28-300 Jędrzejów
Telefon: 508-229-504
E-mail: kontakt@zlobekbajka.pl