Regulamin organizacji urodzin

ORGANIZACJA URODZIN

 • Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze żłobkiem.
 • Żłobek zapewnia prowadzenie imprezy urodzinowej przez jednego wyznaczonego przez siebie Animatora lub dwóch w zależności od liczby gości. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba zamawiająca niniejszą usługę lub inna wskazana żłobkowi.
 • Do wyłącznej dyspozycji uczestników imprezy urodzinowej są sale wyznaczone przez żłobek.
 • Poczęstunek ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.
 • Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 • W przypadku wyrządzenia szkody lub zniszczenia podczas przyjęcia, koszt naprawy lub zakup nowych zabawek lub urządzeń ponosi Zamawiający.
 • Liczba dzieci ograniczona jest do 15.
 • Termin urodzin należy zarezerwować minimum 7 dni przed imprezą.
 • Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki przelewem lub bezpośrednio w żłobku w wysokości min. 100 zł.
 • Zaliczka wpłacona przez Zamawiającego jest bezzwrotna.
 • Całość opłaty za przyjęcie urodzinowe należy uiścić najpózniej w dniu poprzedzającym dzień imprezy.
Indywidualnie wyceniamy, każdą usługę ze względu na długość imprezy, ilość uczestników, wybranych atrakcji i miejsce zlecenia.
Wszelkich informacji, dopasowanie oferty i wyceny udzielamy mailowo lub telefonicznie.

Aktualności

  

Kontakt

„Żłobek bajka”
Ulica Krótka 4 (obok parkingu PKO BP)
28-300 Jędrzejów
Telefon: 508-229-504
E-mail: kontakt@zlobekbajka.pl