Projekty współfinansowane środkami UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ilona Gocoł

ogłasza nabór na pracowników do projektu
pn. „Żłobek jak z bajki – utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Jędrzejów”

nr projektu: RPSW.08.01.01-26-0035/19

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

na następujące stanowiska:

– koordynatora projektu

– pielęgniarki / pielęgniarza

– sprzątaczki / sprzątacza

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Oferty będą przyjmowane w dniach od 03 do 11 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod numerem telefonu 504 707 969.

(dokumenty do pobrania)

Załącznik – Zapytania Ofertowe Koordynator

Załącznik Zapytania Ofertowe Pielęgniarka_Pielęgniarz

Załącznik  Zapytania Ofertowe Sprzątaczka _Sprzątacz

************************************************************************************************************************************************

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

W Żłobku Bajka realizowany jest projekt pn. „Żłobek Rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

NUMER PROJEKTU: RPSW.08.01.01-26-0005/18

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie nowych 5 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Bajka”.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 306 042,50 PLN

**********************************************************************************************************************************

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NA DZIEŃ 31.08.2019r.

**********************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE 

Ilona Gocoł Żłobek Bajka 

ogłasza uzupełniający nabór uczestników do projektu
pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
– 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do: rodziców – osób  fizycznych w wieku aktywności zawodowej, chcących powrócić na rynek pracy lub podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujących obszar Miasta lub Gminy Jędrzejów.

W ramach projektu gwarantowana jest bezpłatna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od 02 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Formularze będą przyjmowane w dniach od 01 do 29 sierpnia 2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w biurze projektu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 504 707 969 oraz w biurze projektu.  

Biuro projektu:

Ilona Gocoł Żłobek Bajka, ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów                                                               

tel. kom. 508-229-504, e-mail: zlobekbajka@op.pl

Do pobrania dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków z takiego samego programu
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wzory dokumentów dla uczestników projektu: 

 1. Załącznik nr 5 – Karta informacyjna o dziecku
 2. Załącznik nr 6 – oświadczenia uczestnika projektu RODO
 3. Załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie

***********************************************************************************************************************************

Dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  zakupione zostało wyposażenie żłobka oraz wykonana została bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw. 

***********************************************************************************************************************************

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU NA DZIEŃ 31.08.2018r.

**********************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE 

Ilona Gocoł Żłobek Bajka 

ogłasza nabór uczestników do projektu
pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego,
Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do: rodziców – osób  fizycznych w wieku aktywności zawodowej, chcących powrócić na rynek pracy lub podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujących obszar Miasta lub Gminy Jędrzejów.

W ramach projektu gwarantowana jest bezpłatna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od 03 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Formularze będą przyjmowane w dniach od 20 do 31 sierpnia 2018r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 17.30  w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w biurze projektu

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 504 707 969.

Biuro projektu:

Ilona Gocoł Żłobek Bajka, ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów                                                               

tel. kom. 508-229-504, e-mail: zlobekbajka@op.pl

Do pobrania dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków z takiego samego programu
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wzory dokumentów dla uczestników projektu: 

 1. Załącznik nr 5 – Karta informacyjna o dziecku
 2. Załącznik nr 6 – oświadczenia uczestnika projektu RODO
 3. Załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie

**********************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE 

Ilona Gocoł Żłobek Bajka 

ogłasza nabór na pracowników do projektu
pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie – 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie – 08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

na następujące stanowiska:

– koordynatora projektu

– pielęgniarki

– sprzątaczki

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w siedzibie „Żłobka Bajka” w Jędrzejowie, przy ul. Krótkiej 4. Oferty będą przyjmowane w dniach od 01 do 11 sierpnia 2018r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod numerem telefonu 504 707 969.

Do pobrania dokumenty ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe Koordynator
 2. Załącznik do zapytania ofertowego Koordynator
 3. Zapytanie ofertowe Pielęgniarka
 4. Załącznik do zapytania ofertowego Pielęgniarka
 5. Zapytanie ofertowe Sprzątaczka
 6. Załącznik do zapytania ofertowego Sprzątaczka

Aktualności

  

Kontakt

„Żłobek bajka”
Ulica Krótka 4 (obok parkingu PKO BP)
28-300 Jędrzejów
Telefon: 508-229-504
E-mail: kontakt@zlobekbajka.pl